LEKTORĖS

Margarita Jankauskaitė yra humanitarinių mokslų daktarė, daugiau nei 20 profesinės karjeros metų paskyrusi lyčių (ne)lygybės klausimams nagrinėti. 1993-2015 metais dėstė su lyčių studijomis susijusius kursus įvairiose aukštosiose Lietuvos mokyklose (VDA, VU, VDU, EHU). Mokymus lyčių lygybės, smurto prieš moteris, diskriminacijos ir seksualinio priekabiavimo prevencijos klausimais ji veda Lietuvoje ir užsienyje (Ukraina, Baltarusija, Moldova, Gruzija, Kirgizija, Turkija, Turkmenija, Honkongas). Darbo su auditorija principus grindžia plataus teorinio konteksto ir patyriminių darbo su auditorija metodų sinteze: kritinis mąstymas provokuojamas tiek plečiant dalyvių pažinimo lauką, tiek skatinant gilesnę refleksiją ir emocinį įsitraukimą. Šie seminarai suteikia progą geriau suprasti ne tik socialines normas ir struktūras ar lyčių stereotipų kilmę ir at(si)kartojimo priežastis, bet ir savo  vidinių nuostatų labirintus. Juos pažinti Margarita siūlo pasitelkus faktus, metaforas ir humorą.

Birutė Sabatauskaitė yra Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė, teisininkė, ES Nediskriminavimo teisės ekspertų tinklo narė, daugiau nei 15 metų vedanti mokymus įvairioms grupėms lygybės, nediskriminavimo klausimais ir atliekanti tyrimus lygybės srityse, vieno paskutiniųjų tyrimų metu kartu su partneriais atliko apklausą apie seksualinio priekabiavimo paplitimą kino industrijoje ir analizavo darbo sąlygų pritaikymo galimybes žmonėms su negalia. Darbą mokymų metu visada pritaiko konkrečios auditorijos poreikiams, pateikiant svarbią teorinę informaciją ir skiriant pakankamai laiko praktinėms užduotims. Mokymai, skirti seksualinio priekabiavimo atpažinimui ir prevencijai leidžia visiems kartu įsivertinti savo darbo aplinką ir žengti dar vieną žingsnį link gerersnės savijautos darbe.