• MOKYMAI
    77% gyventojų mano, kad darbo vietose turėtų būti vykdoma seksualinio priekabiavimo prevencija. Siekiant sukurti saugesnę darbo aplinką, būtina, kad darbo vietose ne tik būtų sukurti tam tikri susitarimai, kurių laikytųsi visi, tačiau juos visi ir suprastų vienodai. Darbdaviams siūlomi mokymai yra praktiniai mokymai, skirti seksualinio priekabiavimo atpažinimui, susipažinimui su teisinėmis nuostatomis (pareigomis) bei priemonių darbo vietoje kūrimui.

MOKYMAI

Mokymai Seksualinio priekabiavimo atpažinimas ir prevencija darbo vietose arba Lygių galimybių principų įgyvendinimas darbo vietose

Mokymų metu komandas kviečiame reflektuoti savo patirtis ir nuostatas, gilinti seksualinio priekabiavimo problemos suvokimą ir ieškoti būdų saugios darbo aplinkos kūrimui.

Šeši iš dešimties Lietuvos gyventojų mano, kad seksualinis priekabiavimas darbo vietoje yra rimta problema, septyni iš dešimties mano, kad darbovietėse turėtų būti užtikrinama seksualinio priekabiavimo prevencija.

Seksualinis priekabiavimas kenkia jį patiriančių žmonių savijautai, sveikatai, darbo kokybei, neigiamą poveikį jis daro ir priekabiavimo liudininkams, organizacijai, visuomenei, dėl to darbdaviams svarbu imtis priemonių kurta saugesnei darbo aplinkai.

Mes siūlome:

  • Atlikti apklausą jūsų įmonėje, siekiant įvertinti seksualinio priekabiavimo ar kito nepageidaujamo elgesio paplitimą (jeigu reikalinga);
  • Mokymus – iš dviejų sesijų po 4 val. arba vientisinius mokymus 7 val. – skirtus seksualinio priekabiavimo darbo vietoje atpažinimui ir seksualinio priekabiavimo ar kito nepageidaujamo elgesio darbo vietoje prevencijos mechanizmų kūrimui. Grupės dydis – 10-20 asmenų.
  • Mokymus – 2,5 val. trukmės, skirtus pagrindinių teisiinių nuostatų apžvalgai, seksualinio priekabiavimo atpažinimui ir rekomendacijų, kaip kurti prevencijos mechanizmus. Grupės dydis – 15-25.
  • Susitikimus ir konsultacijas jūsų komandai, kuriančiai saugios darbo aplinkos, lygių galimybių užtikrinimo politiką (jeigu reikalinga).

Iš jūsų prašome:

  • Surinkti 15-20 asmenų grupę ir užtikrinti jų dalyvavimą mokymuose;
  • Suteikti patalpas mokymams, kur galima būtų laisvai judėti, neapribotiems stalų (jei tinkamų patalpų neturite – prašome nurodyti);
  • Inicijuoti saugios darbo aplinkos ar lygių galimybių politikos kūrimą ar jos peržiūrą savo įmonėje.

Kam skirti mokymai?

Įmonių / įstaigų / institucijų, turinčių ne mažiau nei 50 darbuotojų darbdaviams, vadovams, darbuotojams, žmogiškųjų išteklių specialistams, asmenims, atsakingiems už saugios darbo aplinkos kūrimą ar norintiems prisidėti prie jos kūrimo. Mokymai darbuotojams ir vadovaujančiose pozicijose esantiems turėtų vykti atskirai.

Mokymų, apklausos ir konsultacijų kaina

Kaina skiriasi priklausomai nuo to, kokių paslaugų pageidaujate. Prašome susisiekti el. būdu.